• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas

UAB "Consultus Magnus" kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal tarptautinę programą EUROSTARS. Tai jungtinė Europos komisijos (EK) ir EUREKA Sekretoriato programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas. „Eurostars“ programa finansuojama iš ES 7 Bendrosios programos ir 27 Europos valstybių nacionalinių lėšų.
 
Šiuo metu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) priima paraiškas pagal EUROSTARS 2 programą.
 
EUROSTARS 2 tikslas - skatinti Europos MVĮ, vykdančias mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti konkurencingus produktus pasaulinėje rinkoje ir tapti lyderėmis savo srityse, skiriant finansavimą tarptautiniams mokslo ir inovacijų projektams.

Projekto tema turi būti inovatyvi ir aktuali ne tik Lietuvoje.  Apribojimų projektų tematikai  nėra (išskyrus karinės paskirties).

Tinkami pareiškėjai yra įmonės (MVĮ), mokslo ir studijų institucijos, kitos biudžetinės įstaigos,
viešosios įstaigos.

Pareiškėjas projektą įgyvendinti turi su partneriu (-iais). Mažiausiai vienas partneris (MVĮ) iš kitos EUROSTARS šalies*.
 
Didžiausias skiriamas finansavimo dydis vienam projektui finansuoti negali viršyti 700 tūkst. Litų Lt.

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas:
- iki 75  procentų – labai mažai ar mažai įmonei;
- iki 100  procentų – valstybinei mokslo ir studijų institucijai;

Paraiškos pagal turi būti pateiktos iki 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d..

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis tel.: 8-685-48056, 8-5-2728439 el. paštu: info@consultusmagnus.com
 
* Kvietime dalyvaujančių Eurostars šalių sąrašas:
Austria; Belgium; Bulgaria; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Finland; France; Germany; Hungary; Iceland; Ireland; Israel; Lithuania; Luxembourg; The Netherlands; Norway; Poland; Slovak Republic; Spain; Sweden; Switzerland; Turkey; United Kingdom; South Korea.