• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui įmonėse

Priemonės "ProcesasLT" tikslas - skatinti įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir (ar) eksportui didinti.

Tinkami pareiškėjai:
Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, kurio metinės pajamos pagal pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus, o jei įmonė veikia mažiau nei 1 metus, tuomet pagal pateiktus tarpinės finansinės atskaitomybės nuo įmonės įsteigimo iki paraiškos pateikimo datos dokumentus ne mažesnė kaip 500 000,00 Lt.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra:
– išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos metodams ir valdymo sistemoms diegti, įsigijimas;
- standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams. Programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimu. Programinės įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų
- išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos metodams ir valdymo sistemoms diegti, įsigijimas, šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo / akreditavimo išlaidos, konsultantų ir šiuolaikiškus vadybos metodus
- projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslams pasiekti ir tiesiogiai susijusios su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimu. Projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 300 000,00 Lt;

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti iki 50 procentų.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel: +37068548056, +370(5)2728439 arba el.paštu info(eta)consultusmagnus.com