• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Planuojamas kvietimas žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai

Žemės ūkio ministerija, siekdama užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą baigiantis 2007–2013m. programiniam laikotarpiui, priėmė sprendimą skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“. Kvietimas bus paskelbtas artimiausiu metu.
Paraiškos bus priimamos nuo š. m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 15 d.
Kvietimo biudžetas: apie 18 mln. Litų.
Paramą galės gauti: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei žemės ūkio kooperatyvai.
Sritys, kurioms skiriama parama:
1) vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
2) mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara;
3) pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, pieno perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas.
Didžiausia paramos suma projektui – iki 400 tūkst. Lt (116 tūkst. Eur).
Finansavimo intensyvumas: iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Parama bus teikiama naujos įrangos, įrenginių, mechanizmų bei technikos įsigijimui. Remiantis dabartine informacija, statyba ir rekonstravimas nebus remiamos veiklos, tačiau tai gali būti pakoreguota (laukiama informacijos iš Ministerijos).
Tinkamos finansuoti išlaidos:

31.1. vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimo ir (ar) rinkodaros, atliekų perdirbimo sektoriuje:
įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, technika): rūšiavimo ir pakavimo, plovimo,  šaldymo, perdirbimo, speciali vaisių, uogų, daržovių, grybų ir jų produktų transportavimo (ne daugiau 3 vnt.), laboratorinė – žaliavų, technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolės, susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu kompiuterinė ir programinė įranga;
- paslaugų pirkimas:
- bendrosios išlaidos;
- viešinimo priemonės.

31.2. mėsos perdirbimo ir (ar) rinkodaros sektoriuje:
įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, technika): mėsos perdirbimo, nuotekų valymo, rūšiavimo ir pakavimo, šaldymo, perdirbimo, speciali gyvų gyvulių, mėsos, jos produktų transportavimo, laboratorinė – žaliavų, technologinio proceso ir produkcijos kokybei patikrinti ir produkcijos kokybei kontroliuoti, tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu kompiuterinė ir programinė įranga;
- paslaugų pirkimas:
- bendrosios išlaidos;
- viešinimo priemonės.

31.3. pieno perdirbimo ir (ar) rinkodaros, pieno perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimo sektoriuje:
įranga (nauji įrenginiai ir mechanizmai, technika): perdirbimo, nuotekų valymo, rūšiavimo ir pakavimo, šaldymo, speciali pieno produktų transportavimo, laboratorinė – žaliavų, technologinio proceso ir produkcijos kokybei patikrinti ir produkcijos kokybei kontroliuoti, tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu gamybos ciklu kompiuterinė ir programinė įranga;
- paslaugų pirkimas:
- bendrosios išlaidos;
- viešinimo priemonės.

Neremiamos veiklos:
- kitų augalininkystės šakų produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas;
- perdirbimo procese susidariusių trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas.

Dėl galimybių gauti finansavimą susisiekite su UAB „Consultus Magnus“ specialistais el.paštu info@consultusmagnus.com, telefonu +37052728439 arba kviečiame atvykti į nemokamą konsultaciją mūsų biure Žalgirio g.93, Vilniuje.