• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Įgyvendinamas projektas

Uždaroji akcinė bendrovė "Consultus Magnus" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą NR. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0261 „Paraiškų rengimo paslaugos dizainas".  Bendra projekto vertė – 19900,00 Eur. UAB „Consultus Magnus” keičia investavimo pritraukimo paraiškų rengimo paslaugos teikimo schemą ir dizainą. Paraiškų rengimui būtina išsiaiškinti detaliai išsiaiškinti kliento turimą idėją, poreikius ir lūkesčius. Be to reikiama informacija visada keičiasi priklausomai nuo finansavimo priemonės kuriai rengiama konkreti paraiška. Siekiant klientams patei... Plačiau

Gauta parama verslo valdymo sistemai

Gautas finansavimas pagal priemonę „E-verslas LT“. Projekto metu, įmonė UAB „Grifinas“ įsigis bei adaptuos savo  įmonės veiklai naują verslo valdymo sistemą. Diegiama sistema  bus pritaikyta specifiniams įmonės poreikiams: bus įdiegtas užsakymų valdymo  ir automobilių atsarginių dalių modulis, kurie apims užsakymų registravimo, personalo laiko rezervavimo sistemą. Projekto metu bus optimizuoti ir integruoti rinkodaros, pardavimų, užsakymų valdymo, pirkimų, aptarnavimo  ir kiti procesai tiesiogiai įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimą, nes atsiras sistemiškumas, operatyvumas, didės darbo našumas, ... Plačiau

Gauta parama mokymams

Sėkmingai gautas finansavimas tarptautinei kompanijai UAB „CSD Inžinieriai", pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT +“. Įmonė siekdama konkurencingumo ir darbo našumo augimo, inicijavo projektą, skirtą esamų ir planuojamų įdarbinti darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimui. Projekto metu 30 darbuotojų bus suteiktos mokymų, tokių kaip kalbų biuro administravimo, specializuoti IT sistemų, konstrukcijų, tinklų, infrastruktūros projektavimo mokymai. Sėkmingai įgyvendintas projektas skatins įmonės darbuotojų produktyvumo, darbo našumo bei įmonės veiklos procesų tobulinimą, mažins klaidų ir sute... Plačiau

Finansavimas vadybos sistemoms

UAB „Consultus Magnus“ sėkmingai parengė paraišką statybos įmonei UAB „Statevus“ ir gavo finansavimą šioje įmonėje įdiegti ir sertifikuoti inovatyvias tarptautines vadybos sistemas - kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal OHSAS 18001standarto reikalavimus ir inovatyvų vadybos metodą - Subalansuotų rodiklių metodą BSC ("Balanced Scorecard"). Šių vadybos sistemų ir metodų įdiegimas padės įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, ženkliai padidins darbo našumą, suteiks įmonei konkurencingumo rinkoje, paskatins paslaugų eksport... Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas įmonės eksporto skatinimo projektas

UAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Consultus Magnus“ paslaugų eksporto pradžia”. Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-059. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 51 214,95 Eur, iš kurių 30 728,97 Eur sudarė ES struktūrinė parama. Projekto veik... Plačiau
1 | 2