• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Informacija apie priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas"

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ tikslinės sritys: 1. modernizuoti ir restruktūrizuoti fizinį potencialą; 2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos; 3. skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.   Remiamos veiklos 1. žemės ūkio produktų gamyba; 2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos ... Plačiau

Gruodį bus priimamos paraiškos pagal naująją programą

Gruodį bus priimamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriai). Parama skiriama šioms veikloms: • žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio paslaugoms teikti; • valdoje pagamintiems / užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai; • biodujų gamybai iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms; • trumpos rotacijos želdiniams įveisti.   Finansavimo in... Plačiau

Patvirtinta 40 naujų COST veiklų

Šių metų lapkričio 12–13 d. Sofijoje vykusiame 192-ajame programos COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje patvirtinta 40 naujų COST veiklų.   40 naujų COST veiklų, patvirtintų 192-ajame COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje (2014 m. lapkričio 12-13 d., Sofija) Eil. Nr. Sritis Veiklos Nr. Originalus veiklos pavadinimas Valstybė, iš kurios pateikta paraiška 1 Biomedicina ir molekuliniai biomokslai (BMBS) BM1405 Non-globular proteins: from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology IT 2 Biomedicina ir molekuliniai biomoksla... Plačiau

Planuojamas kvietimas žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai

Žemės ūkio ministerija, siekdama užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą baigiantis 2007–2013m. programiniam laikotarpiui, priėmė sprendimą skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“. Kvietimas bus paskelbtas artimiausiu metu. Paraiškos bus priimamos nuo š. m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 15 d. Kvietimo biudžetas: apie 18 mln. Litų. Paramą galės gauti: labai mažos, mažos... Plačiau

„Horizontas 2020“ programos MVĮ instrumentas finansuos ir lietuvių įmonę

Europos Komisija paskelbė, kad pirmojo finansavimo etape pagal naują mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo priemonę atrinkta ir viena finansuotina paraiška iš Lietuvos – UAB „Ars Lab“. Prie šios paraiškos rengimo aktyviai prisidėjo „Consultus magnus“ specialistai. Ši priemonė, pagal kurią novatoriškos mažosios įmonės gauna paramą, kad įgyvendintų idėjas rinkoje, yra inicijuota pagal programą „Horizontas 2020“ ir jai numatyta 3 mlrd. eurų. Iš viso 155 mažosios ir vidutinės įmonės iš 21 šalies (ES valstybių narių ar „Horizonto 2020&ld... Plačiau
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15