• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kviečiame konsultuotis dėl galimybių gauti Europos Sąjungos paramą

UAB „Consultus Magnus“ kviečia įmonės pasinaudoti Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau- ES) struktūrinės paramos veiksmų programos teikiamomis galimybėmis.  UAB „Consultus Magnus“ specialistai pasiruošę suteikti konsultacijas visais su ES parama susijusiais klausimais. Turime  sėkmingos paraiškų rengimo patirties, todėl galime patarti, kokie yra konkrečios paramos priemonės ir jos taisyklių reikalavimai, įvertinti paramos skyrimo galimybes Jūsų verslui, parengti dokumentus paraiškai ir konsultuoti Jus paraiškos vertinimo metu. Projekto įgyvendinimui gavus ES paramą teikiame projekto admini... Plačiau

Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą

Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, kuri apima trijų ES fondų investicijas. Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvai suplanuota 6,709 mlrd. eurų, iš kurių 3,501 mlrd. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo, 2,049 mlrd. eurų – iš Sanglaudos fondo, 1,127 mlrd. eurų – iš Europos socialinio fondo, dar 31,8 mln. eurų numatyta pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Pagrindinės numatomų 2014–2020 m. ES investicijų kryptys Lietuvoje – inovacijų, mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, &sc... Plačiau

Renkamos paraiškos paramai verslo kūrimui kaime gauti

KPP priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant kaimo paveldo vertybių puoselėjimą, tradicinių amatų kūrimą, paslaugų plėtrą, ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę kaime. Tinkamas pareiškėjas - kaimo gyventojas arba labai maža  įmonė, registruota kaimo vietovėje. Tinkamos išlaidos - prekės, įranga, statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, infrastruktūra. Maksimali paramos suma - kaimo gyventojui iki 207 168 Lt.... Plačiau

Parama įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas

UAB "Consultus Magnus" kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal tarptautinę programą EUROSTARS. Tai jungtinė Europos komisijos (EK) ir EUREKA Sekretoriato programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas. „Eurostars“ programa finansuojama iš ES 7 Bendrosios programos ir 27 Europos valstybių nacionalinių lėšų.   Šiuo metu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) priima paraiškas pagal EUROSTARS 2 programą.   EUROSTARS 2 tikslas - skatinti Europos MVĮ, vykdančias mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti konkurencingus produktus pasaulinėje... Plačiau

Ūkio ministras: rekordinis susidomėjimas inovaciniais čekiais rodo augantį verslo norą bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis

Šią savaitę baigėsi paraiškų priėmimas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Inočekiai LT“. Per du mėnesius sulaukta beveik 950 paraiškų iš smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, kurie norėjo gauti inovacinius čekius ir naudodamiesi jais įsigyti paslaugų iš mokslo ir studijų institucijų. Paraiškomis prašoma ES finansavimo suma siekia daugiau kaip 14,6 mln. litų. Parama inovaciniais čekiais teikiama taikomiesiems moksliniams tyrimams, technologinės plėtros darbams ir techninių galimybių studijoms. „Šiais metais susidomėjimas inovaciniais čekiais rekordinis. Tokia par... Plačiau
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15