• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas

UAB "Consultus Magnus" kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal tarptautinę programą EUROSTARS. Tai jungtinė Europos komisijos (EK) ir EUREKA Sekretoriato programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms inovacijas. „Eurostars“ programa finansuojama iš ES 7 Bendrosios programos ir 27 Europos valstybių nacionalinių lėšų.   Šiuo metu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) priima paraiškas pagal EUROSTARS 2 programą.   EUROSTARS 2 tikslas - skatinti Europos MVĮ, vykdančias mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti konkurencingus produktus pasaulinėje... Plačiau

Ūkio ministras: rekordinis susidomėjimas inovaciniais čekiais rodo augantį verslo norą bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis

Šią savaitę baigėsi paraiškų priėmimas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Inočekiai LT“. Per du mėnesius sulaukta beveik 950 paraiškų iš smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, kurie norėjo gauti inovacinius čekius ir naudodamiesi jais įsigyti paslaugų iš mokslo ir studijų institucijų. Paraiškomis prašoma ES finansavimo suma siekia daugiau kaip 14,6 mln. litų. Parama inovaciniais čekiais teikiama taikomiesiems moksliniams tyrimams, technologinės plėtros darbams ir techninių galimybių studijoms. „Šiais metais susidomėjimas inovaciniais čekiais rekordinis. Tokia par... Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas projektas pagal priemonę „Inočekiai LT“

UAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „Maisto produktų dujinių skilimo produktų analizė infraraudonųjų spindulių spektrometrijos priemonėmis”, projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-042. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto vertė – 20000,00 Lt, iš kurių 13.800,00 Lt sudarė ES struktūrinė parama. Projekto veiklų pradžia – 2013 m. birželio 03 d. ... Plačiau

Parama projektų, susijusių su inovatyviomis aplinkosaugos technologijomis ir žaliaisiais produktais, įgyvendinimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia pasinaudoti galimybe gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą. Šios programos tikslas - didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus. Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu... Plačiau

Parama tiesioginių vidaus investicijų skatinimui ir naujų darbo vietų kūrimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Invest LT-2". Pagal priemonę "Invest LT-2" finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos: -darbuotojų, įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų; -vidinių inžinerinių tinklų... Plačiau
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16