• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

ES fondų parama el. verslo sprendimams

Pagal priemonę "E-Verslas LT" finansuojamos visos veiklos, susijusios su MVĮ investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Tinkami pareiškėjai: Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, priskirtinas prie MVĮ, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, vykdantis gamybos ir (ar) paslaugų veiklas bei neteikiantis elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų. Tinkamo pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000,00 Lt (penk... Plačiau
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16